Објекат – тест

Објекат

Резултат теста

1. Службу објекта најчешће врше:

2. Означи тачну тврдњу.

3. Одреди објекат у реченици: Од свих слаткиша највише волим сладолед.

4. Спој предикат ПЛАТИТИ са одговарајућим објектом.

5. Oзначи назив који не припада низу.
6. Цртам кућу. Да ли је у овој реченици изостављен објекат?

7. Одреди објекат у реченици: Јован лепо свира виолину.

8. Одреди објекат у реченици: Мама је снажно загрлила Миру.

9. Означи реченицу која нема објекат.

10. У реченици може да се појављује више објаката.
11. У датој реченици објекат је:

12. У којој реченици је подвучен објекат?

13. Из датих реченица издвој објекте.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ