Човек је природно и друштвено биће – тест

Човек је природно и друштвено биће

Резултат теста

1. По чему се човек разликује од других живих бића?

2. Основна људска заједница је:

3. Заједница људи која има своју заставу, химну, законе и војску је:

4. Заједница људи која има своју заставу, химну, законе и војску је:

5. Човек припада групи животиња које се зову:
6. Први период којим човек пролази кроз одређене периоде живота је:

7. Човек је друштвено биће зато што:

8. Зашто је човек мисаоно биће ?

9. Човек припада групи животиња који се зову сисари.На основу које заједничке особине су сисари сврстани у ову групу?

10. По чему је човек сличан осталим сисарима?
11. На приказаној слици је друштвена група:

12. Означи тачну тврдњу.

13. Човек, као и све животиње, у свакодневном животу и раду вођен је природним нагоном за преживљавањем.

14. Зашто је важно да човек буде одговоран према природи?

15. По чему се човек разликује од животиња?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ