Граматика – тест

Граматика – тест

Резултат теста

1. Избаци уљеза: пише, књига, чита, сева.

2. Главни делови реченице су?

3. Род именице може бити

4. У ком глаголском времену је глагол САЊА?

5. Избаци уљеза : тањири, школе, пас, свеске.
6. Шта су глаголи?

7. Одреди род и број именице МРАВИ.

8. Допуни реченицу одговарајућим предикатом: У аутобусу _____________ путници.

9. Избаци уљеза: пева, учи, ученик, трчи.

10. Како гласи глагол ПЕВАМ у будућем времену?
11. Oдреди субјекат у реченици: Сутра ће Маја са мамом ићи у биоскоп.

12. Одреди род и број именици ЧАША.

13. Избаци уљеза : грми, муња, гром, киша.

14. Који од заданих глагола означава стање: куца, спава, ради, скаче?

15. Која реч може да буде предикат у реченици: Моја мама лепо ______________.
16. Одреди предикат у реченици: Иван и Ранко играју игрицу на рачунару.

17. Избаци уљеза: рука, коњ, буба, цветови.

18. Препознај глагол: шума, шумар, шум, шушка.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ