Читање и писање бројева до сто хиљада – тест

Читање и писање бројева до сто хиљада

Резултат теста

1. Поштански број града Приштине правилно написан речима је:

2. Број петнаест хиљада двеста деведесет три написан цифрама је:

3. Бројеве на вагонима поређај од највећег до најмањег.

4. Петоцифрени бројеви чији је збир цифара два су:

5. Колико новца има на приказаној слици? Број напиши речима.
6. Бројеве 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 70 000, 80 000 и 90 000 назвамо:

7. Којим новчаницама можеш да купиш бицикл са слике?

8. Број који има 3ДХ 0Х 0С 2Д 4Ј је:

9. У броју приказаном на слици има _____ стотина.

10. Речима написан најмањи четвороцифрени број чија је цифра десетице највећи непаран број је:
11. Откриј правило по коме је започето писање низа и напиши који бројеви недостају.

12. Kоји петоцифрени број има 1 десетицу хиљада, 5 јединица хиљада, 3 стотине, 2 десетице и 3 јединице.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ