Културни споменици средњовековне Србије- тест

Културни споменици средњовековне Србије

Резултат теста

1. Означи тачну тврдњу.

2. Прво словенско писмо била је:

3. Ћирило и Методије су били значајни по томе јер су:

4. Центри културе и писмености у средњем веку били су:

5. Житије су:
6. Фреска "Бели анђео" налази се у манастиру:

7. Манастир Милешева је задужбина :

8. О ком владару је реч?Проширио је границе српске државе, али није зачетник династије Немањића.Подигао је манастир Грачаница.

9. Најзначајнији споменик српске писмености настао је у XII веку и зове се:

10. Предемети на приказаним сликама чувају се у:
11. Град Смедерево на Дунаву саградио је:

12. Монах је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ