Станишта и животне заједнице

Станишта и животне заједнице

Резултат теста

1. ______су заједнице биљака и животиња чије је станиште текућа вода.

2. Означи животињу која не живи на ливади:

3. Означи природну животну заједницу:

4. У свакој животној заједници жива бића су међусобно повезана.Један од видова њихове повезаности је исхрана. Оваква веза живих бића у исхрани назива се ЛАНАЦ ИСХРАНЕ

5. Постоје копнена и ________ станишта као и животне заједнице.
6. _________  је назив за целокупан животињски свет једног подручја или читаве земље.

7. ______ је животна заједница дрвенастих и зељастих биљака и животиња.

8. У водене животне заједнице спадају:

9. Животне заједнице се деле на:

10. У сваком станишту на живот биљака и животиња утичу:
11. Означи животињу која није биљојед:

12. У животним заједницама биљке су:

13. Животне заједнице чине биљке и животиње које не живе у истим условима, то јест у истом станишту.

14. Означи потрошаче хране и кисеоника:

15. У копнене животне заједнице спадају:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ