Стотине прве хиљаде – тест

Стотине прве хиљаде

Резултат теста

1. Поређај дате стотине прве хиљаде на приказаној слици од најмање до највеће.

2. Означи најскупљи сладолед.

3. Који стотине се налазе између бројева: 400 и 900?

4. Напиши број који има 8 С.

5. Који број недостаје на приказаној слици?
6. У срце упиши знак или =

7. Претходна и следећа стотина броја 400 је:

8. Означи цветић на коме је уписана стотина мања од 500.

9. Означи звезду на којој је написана највећа стотина прве хиљаде.

10. Правилно написан број 500 је:
11. Број девет стотина написан је речима.Како ћеш тај број написати цифрама?

12. Напиши стотине прве хиљаде бројећи уназад.

13. Правилан запис броја који има 90 Д је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ