Трагови прошлости и временска трака – тест

Трагови прошлости и временска трака

Резултат теста

1. Деценија је:

2. О прошлости најбоље сазнајемо на основу:

3. Наука која се бави проучавањем прошлости назива се:

4. Трагови прошлости називају се:

5. Историјске изворе делимо на:
6. Временска трака је линија на којој се датуми и догађаји из прошлости приказују било којим редом.

7. Која временска одредница је представљена на ленти времена ако бројеви у пољима представљају године?

8. Означи усмени извор трагова прошлости.

9. Означи материјални извор трагова прошлости.

10. Који од наведених предмета је први направљен?
11. Означи фотографију изума који су настали у XX веку.

12. За рачунање времена и одређивање када се десио неки догађај користе се:

13. Прошлост се може поделити на:

14. Који историјски извори су најмање поуздани?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ