Својства операције одузимања – тест

Својства операције одузимања

Резултат теста

1. Ако умањеник увећаш за неки број, разлика ће се увећати за исти тај број.

2. Ако је а – (b + n) = 3 000, одреди број n на приказној слици.

3. Разлика два броја је 10 800. Израчунај разлику ако се умањеник увећа за 200

4. Ако умањилац увећаш за неки број, разлика ће се:

5. Разлика два броја је 12 747 .Ако умањеник и умањилац увећамо за 3 579, колика ће разлика тада бити?
6. Ако умањеник повећаш за 1 000, а умањилац повећаш за 1 500, шта ће се догодити са разликом?

7. Ако умањилац умањиш за неки број, разлика ће се:

8. Израчунај разлику р, а затим одреди х на приказаној слици.

9. Разлика два броја је 85 000. Умањеник и умањилац умањи за 600 и израчунај разлику.

10. Ако је а – b = 7 000 и ако је с природан број, одреди вредност следећег израза: (а + с) – (b + с) =
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ