Дељење вишецифреног броја једноцифреним – тест

Дељење вишецифреног броја једноцифреним

Резултат теста

1. Израчунај количник ако је дељеник 168 000, а делилац број 6.

2. Израчунај половину највећег парног петоцифреног броја.

3. Пчелиња матица положи за три године 2 737 500 јаја.Колико јаја полаже пчела матица за годину дана ако сваког дана полажи исти број јаја?

4. Број 7 704 умањи 6 пута и израчунај.

5. У продавници је 2 805 свезака сложено на три полице. Колико је свезака на једној полици ако знаш да је на свакој полици сложен исти број свезака?
6. Израчунај вредност израза на приказаној слици.

7. Израчунај шестину броја 25 848.

8. Милена и Лена множе исти број.Милена тај број множи бројем 8, а Лена исти број множи бројем 9. Лена је добила производ 4 608.Који је производ добила Милена?

9. Један авион за 4 сата прелети 4 600 километара. Колико прелети километара за 2 сата?

10. Ако је дељеник збир бројева 39 052 и 36 350, а делилац је број 6. Нађи колико износи количник бројева.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ