Граматика и правопис – годишња провера знања

Граматика и правопис – годишња провера знања

1. Означи заједничке именице:

2. Означи градивни придев:

3. Глаголи означавају имена бића предмета и појава.

4. Означи присвојни придев:

5. Означи градивне именице:
6. Бројеве делимо на основне и редне:

7. Сугласник Ј се пише између слова __ и __.

8. Означи реченицу која је написана у другом лицу множине:

9. Означи збирну именицу:

10. Означи правилно написане речи:
11. Означи правилно написане називе празника:

12. Означи правилно написане називе следећих географских појмова:

13. Означи глагол који означава стање:

14. Означи правилно написане називе следећих имена народа и њихових припадника:

15. Означи правилно написану реч:
16. Означи правилно написане реченице:

17. Означи описни придев:

18. Означи правилно написане називе следећих насеља:

19. Означи реченицу која је уписана у управном говору:

20. Означи реченицу која је написана у прошлом времену:
21. Речца НЕ се пише спојено с именицама и придевима.

22. Властита имена животиња пишемо _________ почетним словом.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста