Производне и непроизводне делатности

Резултат теста

1. Посао којим се човек бави и од кога живи је његово:

2. Сва занимања подељена су у две велике групе, а то су:

3. Делатности које нешто производе, називамо:

4. Делатности које ништа не производе већ пружају услуге, називамо:

5. Означи фотографију на којој је представљена производна делатност:
6. Означи фотографију на којој је представљена непроизводна делатност:

7. На основу речи: аутобус, пешачки прелаз и авион препознај која делатност је у питању:

8. Означи све делатности које спадају у производне делатности:

9. Означи све делатности које спадају у непроизводне делатности:

10. Којој делатности припадају занимања: глумац, редитељ, костимограф?
11. Та делатност обезбеђује превоз путника, робе и информација, у питању је:

12. Како се зове делатност где раде: собарица, конобар, вратар, рецепционар?

13. Занимања: фризер, обућар, часовничар, козметичар, аутомеханичар спадају у:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ