Врсте речи – тест (трећи разред)

Врсте речи – тест (трећи разред)

Резултат теста

1. Речи: Наташа, машна, ташна, лењир, оловка, Петар, представљају

2. Чекирај поље испред тачног одговора:

3. Чекирај поље испред присвојних придева.

4. Именице су речи које

5. Глагол САЊАТИ означава:
6. Придеви су рачи које казују

7. Речи: грми, сева, играти, плесати, пева, представљају

8. Чекирај поља испред заједничких именица.

9. Речи: Мајин, суседов, Петров, ђачки, бели, шарени, представљају.

10. Именице су речи које стоје уз придеве и ближе их одређују.
11. Глаголи су речи које казују која се радња врши.

12. Глагол СЕВАТИ означава:

13. Обележи значење глагола ТРЧАТИ.

14. Глаголи су речи које стоје уз именице и ближе их одређују.

15. Чекирај поља испред властитих именица.
16. Придеви су врста речи које стоје уз именице и ближе их одређују.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ