Писање назива празника

Писање назива празника (вежба за трећи разред)

1. Називи празника, ако имају само једну реч, пишу се _____________ почетним словом.

2. Ако у називу празника стоје две и више речи, прва се реч пише великим почетним словом, а остале малим словима, осим ако нека од њих није властита именица. Да ли је ова тврдња тачна?

3. Која два назива празника су тачно написана:

4. Која реченица је исправно написана:

5. Која реченица је исправно написана:
6. Који назив празника је тачно написан:

7. Која реченица је исправна:

8. Означи исправно написану реченицу:

9. Која два празника су исправно написана:

10. Тачно је:
11. Тачно је:

12. Тачно је:

13. Тачно је:

14. 28.6. се прославља празник:

15. Исправно написана реченица је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста