Градивни придеви – тест

Градивни придеви

Резултат теста

1. Градивни придеви су речи које означавају:

2. Од градивне именице на приказаној слици изведи градивни придев.

3. Означи градивне придеве.

4. Градивни придеви у реченици на датој слици су:

5. Означи реченицу у којој су написани само градивни придеви.
6. У датој реченици градивни придев је:

7. Избаци уљеза.

8. Означи реченицу у којој је подвучен градивни придев.

9. Градивни придев КРЗНЕНА настао је од градивне именице:

10. Maрама је ____________________. (ако је од свиле)
11. Од градивног придева СТАКЛЕНИ изведи градивну именицу.

12. Од скупова речи на датој слици изведи градивни придев.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ