Збирне именице – тест (3.р.)

Збирне именице – тест

Резултат теста

1. Означи именицу која не спада у збирне именице.

2. .

3. Одреди једнину и множину именице кестење.

4. Одреди једнину и множину именице грање.

5. Браћа су кренула на пут да траже срећу. У датој реченици означите збирну именицу.
6. Дека воли своје унуке. У датој реченици пронаћи збирну именицу.

7. У шуми расте разно дрвеће. У датој реченици означи збирну именицу.

8. Именица пиле је у једнини. У множини би гласила

9. Именица цвет је у једнини. У множини би гласила

10. Деца скупљају суво лишће. Именица лићше је збирна именица.
11. Избаци уљеза.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ