Парк – тест

Парк – тест

Резултат теста

1. Због чега је парк значајан за људе?

2. Означи биљку која се може видети у парку.

3. Парк је уређена животна заједница о којој брину:

4. У парковима се налазе:

5. Која од приказаних животиња не борави у парку?
6. Која животиња може бити карика у овом ланцу исхране?

7. Означи које послове човек обавља у парку.

8. Означи пристојно понашање у парку.

9. Означи тачну тврдњу.

10. За паркове кажемо да су:
11. Парк ћемо сачувати:

12. Парк је посебно важан у градовима јер дрвеће:

13. Којој животној заједници највише одговара биљка на приказаној слици?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ