„Какве је боје поток“, Григор Витез – тест

„Какве је боје поток“, Григор Витез

Резултат теста

1. Означи животињу која се помињу у песми.

2. Aутор песме " Какве је боје поток " је:

3. Од чега зависи боја потока?

4. Како ластавица види поток?

5. У које доба дана је поток "озвијездан" ?
6. Песма "Какве је боје поток" је:

7. Из колико строфа се састоји песма "Какве је боје поток" ?

8. Које од наведених стихова песме означавају поређење?

9. Шта је рекао зеко ?

10. Ко је уплашен у песми "Какве је боје поток" ?
11. Место радње у песми "Какве је боје поток" је:

12. Реч ОПРЕЗАН значи:

13. "Угаси своје боје дан" значи

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ