Описни и присвојни придеви – тест

Описни и присвојни придеви – тест

Резултат теста

1. Присвојни придеви који су настали од властитих именица наставцима – ин, – ов, – ев пишу се великим почетним словом.

2. У реченици "Бакине чарапе су лепе" има

3. Одреди род и број придева: свеже (јутро):

4. Штриклирај придеве у множини (има их неколико).

5. Описни придеви одговарају на питање
6. Означи тачну тврдњу.

7. Мама је купила мараму од свиле. Има ли придева у овој реченици?

8. У реченици: "Балалајка је руски жичани инструмент" присвојни придев је:

9. Штриклирај присвојне придеве који су правилно написани (има их неколико):

10. Од следећих именица означи тачно уписане присвојне придеве:
11. У поређењу: "Зелен као трава" описни придев је:

12. У реченици: "Он је пронашао Сањин плави сат" описни придев је:

13. Означи правилно написану реченицу.

14. Придеви су променљиве врсте речи које стоје уз именицу и ближе је одређују, односно означавају неку од особина именице уз коју стоје.

15. Који облик придева недостаје у реченици? Сви смо обукли __________ кошуље.
16. Одреди врсту истакнутих придева: Данас су веома популарне ЕЗОПОВЕ басне које су добиле име по писцу који је живео у СТАРОЈ Грчкој.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ