Музичка култура – тест

Музичка култура – тест

Резултат теста

1. Који композитор је компоновао "Пролеће"?

2. Место тона у лествици назива се ___________.

3. Степен је...

4. Шта значи "модерато" у музици?

5. Какво је растојање полустепен?
6. Шта је темпо у музици?

7. Шта је С дур лествица?

8. Шта значи "адађо" у музици?

9. Шта је интервал?

10. Шта је солмизација?
11. Тон и нота СИ се у абецеди обележава као:

12. Тон и нота СОЛ се у абецеди обележава као:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ