Једначине – тест

Једначине – тест

Резултат теста

1. Реши једначину: х + 412 = 596 и у поље упиши решење!

2. Реши једначину: х + 378 = 840

3. Реши једначину: 718 - x = 283

4. Реши једначину: 654 - x = 399 и у поље упиши решење!

5. Од ког броја петина износи 315?
6. Колико су у луку бродови довезли џакова кафе, ако је допловило три брода, а у сваком броду је било по 177 џака кафе?

7. Колико је Алекса имао кликерa, aко је са три друга све поделио на једнаке делове и сваки је добио по 38 кликера?

8. Непознати дељеник добијамо када делилац и количник:

9. Непознати чинилац добијамо када бројеве:

10. Решење неједначине х:7<77
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ