„Најљубавнија песма“, Мирослав Антић – тест

„Најљубавнија песма“, Мирослав Антић

Резултат теста

1. Шта је тема ове песме?

2. Зашто песник каже да у њој нема ни речи о љубави?

3. Ко то у ствари о љубави ћути?

4. Зашто је девојчица одбацила пајаце и лутке?

5. Зашто је песник одабрао да дете кроз прозор гледа у јесењу кишу?
6. Лирска песма која пева о дивљењу, чежњи, заљубљености и љубави према вољеној особи назива се:

7. Строфе у „Најљубавнијој песми“ су:

8. У „Најљубавнијој песми“ љубав је описана помоћу мотива:

9. Стихови у наведеној строфи се:

10. У овим стиховима песник је сликовито дочарао:
11. Реч „ћошку“ замени речју која има исто значење а другачији облик.

12. Главни мотив ове песме је:

13. Која реч описује расположење у песми?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ