Воде Србије- језера, баре, бање – тест

Воде Србије- језера, баре, бање

Резултат теста

1. Доврши реченицу одговарајућим речима: По начину настанка језера се деле на природна и _____________.

2. Вештачка језера углавном настају:

3. Избаци уљеза.

4. Палићко језеро налази се:

5. Обедска бара налази се уз реку:
6. Међу наведеним називима један не припада бањи. Означи га.

7. На појединим местима око неких извора лековитих вода настала су лечилишта која се називају:

8. Због чега се неке бање називају "ваздушним бањама"?

9. Буковачка бања се налази у близини града:

10. Која бања се налази у близини града Врања? ? За решавање задатака користи географску карту Србије.
11. У ком делу Србије се налази Врњачка бања?

12. Већина бања у Републици Србији налази се у подножју планина које су богате извориштима воде.

13. Која бања се налази на десној обали реке Ибра?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ