Шуме Србије – тест

Шуме Србије

Резултат теста

1. Животне заједнице разноврсног дрвећа, жбуња, зељастих биљака и животиња је:

2. Од чега зависи распрострањеност шуме?

3. Биљка на приказаној слици спада у:

4. Највећи део шума Србије налази се у:

5. Одлике четинарских шума су:
6. У свом стаблу четинари имају:

7. У близини четинарских шума граде се лечилишта зато што четинари целе године производе:

8. Четине су:

9. Шта доприноси плодности земљишта у шуми?

10. Мешовите шуме расту у:
11. Означи тачан назив врсте приказане биљке.

12. Означи назив занимања људи који саде ново дрвеће.

13. Означи животињу у шуми која је биљојед.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ