Заједничке именице – тест

Заједничке именице

Резултат теста

1. Заједничке именице :

2. Означи реч која не представља заједничку именицу.

3. Именица теле је:

4. Бела се роди, зелена одрасте, црвена умре.Којој именици припада решење ове загонетке?

5. Означи реч која не припада групи.
6. У приказаној реченици испод слике заједничка именица је:

7. Ког рода и броја је именица ружа?

8. Напиши множину именице ЗЕЦ:

9. Сви волимо да трчимо по опалом лишћу у јесен.У наведеној реченици заједничка именица је:

10. Ког рода и броја је именица ветар?
11. Означи реченицу у којој је заједничка именица мушког рода у једнини.

12. У реченици испод слике заједничка именица је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ