Човек, део природе

Резултат теста

1. Ако кажемо да је то свесно и разумно биће, у питању је:

2. Човек је живо биће зато што:

3. Означи оно по чему се човек разликује од животиња:

4. Човек размишља, планира, учи и памти.

5. На који начин су се споразумевали људи у прошлости?
6. Људи данас износе своје мисли и осећања:

7. Човек се бави различитим занимањима да би имао све што му је потребно за живот.

8. Приче, песме, скулптуре и композиције су:

9. Човек је одговоран према књигама када их:

10. Човек чува здравље тако што:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ