Множење и дељење

Множење и дељење

Резултат теста

1. 1846 : 26 =

2. У магацин је стигло 78 528 играчки. Први дан је продата половина, а други дан трећина од остатка .Колико играчака се продало други дан?

3. Израчунај количник бројева 471 114 и 9?

4. Ако разлику непознатог броја и броја 354 поделиш са 24, добијеш количник 404. Израчунај непознати број.

5. Израчунајте и обележите тачан одговор: 63x 20 +421 x 60
6. 237 x 16 =

7. Количник два броја је 186. Колики ће бити количник ако се делилац увећа 6 пута?

8. 928 x 64 =

9. Без рачунања одреди непознати број тако да једнакост буде тачна: 3 589 x а = 7 268 x 3 589

10. Када количнику бројева 64 и 4 додаш количник бројева 456 и 3. Који збир добијаш?
11. Колико износи производ бројева 873 и 92?

12. Бане је замислио неки број и поделио га на 13 једнаких делова. Када је од једног добијеног дела одузео број 1 313, добио је резултат 13. Који број је Бане замислио?

13. Одреди тачно решење израза: ( 51 450 : 5) x 7 -30=

14. 351 x 53 + 12 x 12 =

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ