Музичка култура – тест

Музичка култура – тест

Резултат теста

1. Наш најпознатији виолиниста је:

2. Оперу "Чаробна фрула" је компоновао:

3. На слици је приказана нота:

4. На почетку линијског система пише се:

5. Јачина којом се изводе музичка дела назива се ___________.
6. Српска народна игра је:

7. Музика коју стварају музички образовани појединци се назива:

8. На слици је приказана нота:

9. На слици је приказана нота:

10. На слици је приказана нота:
11. На слици је приказан инструмент:

12. Музичко - сценско дело у коме се садржај изражава уметничким плесом уз пратњу музике је:

13. Ознаке за тихо, средње гласно и гласно у музици су:

14. Мање целине у нотном запису раздвојене усправним цртама се називају:

15. Које су нотне вредности приказане на слици?
16. Композитор који је компоновао "У Будиму граду" и који је написао 15 руковети је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ