Музичка култура – тест

Музичка култура – тест

Резултат теста

1. На слици је приказана нота:

2. На слици је приказан инструмент:

3. На почетку линијског система пише се:

4. Мање целине у нотном запису раздвојене усправним цртама се називају:

5. На слици је приказана нота:

6. На слици је приказана нота:

7. Композитор који је компоновао "У Будиму граду" и који је написао 15 руковети је:

8. На слици је приказана нота:

9. Јачина којом се изводе музичка дела назива се ___________.

10. Ознаке за тихо, средње гласно и гласно у музици су:

11. Српска народна игра је:

12. Оперу "Чаробна фрула" је компоновао:

13. Наш најпознатији виолиниста је:

14. Музика коју стварају музички образовани појединци се назива:

15. Које су нотне вредности приказане на слици?

16. Музичко - сценско дело у коме се садржај изражава уметничким плесом уз пратњу музике је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ