Музичка култура – тест

Музичка култура – тест

Резултат теста

1. Оперу "Чаробна фрула" је компоновао:

2. Наш најпознатији виолиниста је:

3. Композитор који је компоновао "У Будиму граду" и који је написао 15 руковети је:

4. На слици је приказана нота:

5. Музичко - сценско дело у коме се садржај изражава уметничким плесом уз пратњу музике је:

6. Ознаке за тихо, средње гласно и гласно у музици су:

7. На слици је приказана нота:

8. Музика коју стварају музички образовани појединци се назива:

9. На слици је приказан инструмент:

10. На слици је приказана нота:

11. Јачина којом се изводе музичка дела назива се ___________.

12. Мање целине у нотном запису раздвојене усправним цртама се називају:

13. На почетку линијског система пише се:

14. Које су нотне вредности приказане на слици?

15. Српска народна игра је:

16. На слици је приказана нота:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ