Музичка култура – тест

Музичка култура – тест

Резултат теста

1. Јачина којом се изводе музичка дела назива се ___________.

2. Композитор који је компоновао "У Будиму граду" и који је написао 15 руковети је:

3. На слици је приказана нота:

4. Музичко - сценско дело у коме се садржај изражава уметничким плесом уз пратњу музике је:

5. Мање целине у нотном запису раздвојене усправним цртама се називају:
6. Наш најпознатији виолиниста је:

7. На слици је приказана нота:

8. Оперу "Чаробна фрула" је компоновао:

9. На слици је приказана нота:

10. На почетку линијског система пише се:
11. Српска народна игра је:

12. Музика коју стварају музички образовани појединци се назива:

13. На слици је приказана нота:

14. Ознаке за тихо, средње гласно и гласно у музици су:

15. Које су нотне вредности приказане на слици?
16. На слици је приказан инструмент:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ