Ретке и угрожене врсте, национални паркови Србије – провера знања

1. Медведи живе у шумама високих планина.

2. Колико националних паркова има у Републици Србији?

3. На врховима Копаоника успева (изабери тачан одговор):

4. Видра живи у станишту где нема воде.

5. Све животињске врсте на Земљи чине:
6. Ком заштићеном подручју Републике Србије припада планина Тара?

7. Ком заштићеном подручју Републике Србије припада Делиблатска пешчара?

8. Угрожене животиње у Србији су: (Изабери више тачних одговора).

9. Најстарији национални парк у Србији је:

10. У Војводини се највише гаји:
11. Највећи национални парк у Србији налази се у истоименој клисури.

12. Све биљне врсте на Земљи чине:

13. Издвој називе биљака које су ретке и угрожене врсте.

14. Национални парк Шар планина се налази:

15. Резултати проучавања угрожености флоре и фауне објављују се у:
16. Сеница живи у воћњацима.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста