Ретке и угрожене врсте, национални паркови Србије – провера знања

1. Резултати проучавања угрожености флоре и фауне објављују се у:

2. У Војводини се највише гаји:

3. Национални парк Шар планина се налази:

4. Медведи живе у шумама високих планина.

5. Колико националних паркова има у Републици Србији?

6. Ком заштићеном подручју Републике Србије припада Делиблатска пешчара?

7. Највећи национални парк у Србији налази се у истоименој клисури.

8. Ком заштићеном подручју Републике Србије припада планина Тара?

9. Видра живи у станишту где нема воде.

10. Све животињске врсте на Земљи чине:

11. Издвој називе биљака које су ретке и угрожене врсте.

12. На врховима Копаоника успева (изабери тачан одговор):

13. Најстарији национални парк у Србији је:

14. Све биљне врсте на Земљи чине:

15. Угрожене животиње у Србији су: (Изабери више тачних одговора).

16. Сеница живи у воћњацима.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста