„Ружно паче“, Ханс Кристијан Андерсен – тест

„Ружно паче“, Ханс Кристијан Андерсен

Резултат теста

1. У које годишње доба започиње бајка "Ружно паче"?

2. Ко је лежао на јајима у свом гнезду?

3. Где је мама патка свила своје гнездо?

4. Ко је први дошао да посети патку и њене пачиће?

5. Како паткина пријатељица тумачи то што јаје неће да се распукне?
6. По чему се последње паче разликује од осталих?

7. Око чега се туку две пачје породице?

8. Главни лик у бајци је:

9. Зашто патак сматра да има право да кљуцне Ружно Паче?

10. Како мама патка брани Ружно Паче?
11. Како се понашао ћуран?

12. Зашто је Ружно Паче напустило свој дом и побегло?

13. Шта се гусанима свиђало код Пачета?

14. Где је Ружно Паче желело да сакрије главу када су ловци пуцали из пушке?

15. Ко је живео у трошној кући? Избаци уљеза.
16. Како је старица називала кокошку?

17. Шта су мачак и кокошка очекивали од Ружног Пачета?

18. Ружно Паче је на крају прерасло у:

19. Поука ове бајке је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ