Дељење вишецифреног броја двоцифреним – тест

Дељење вишецифреног броја двоцифреним

Резултат теста

1. Израчунај и провери решење множењем. 37 226 : 14 =

2. Израчунај вредност израза на приказаној слици.

3. Израчунај вредност израза. 17 389 – 3 680 : 32 =

4. Израчунај количник ако је: дељеник број 5 412, а делилац број 12;

5. Израчунај количник ако је: дељеник претходник броја 5 929, а делилац највећи непарни број 4. десетице.
6. Реши задатак на приказаној слици.

7. Разлику бројева 50 626 и 13 082 умањи 26 пута и израчунај.

8. За 35 предшколских установа набављено је укупно 5 950 играчака. Колико је играчака добила једна предшколска установа ако је за сваку набављен исти број играчака?

9. Голуб писмоноша прелети 72 km за један сат. Колико прелети за једну секунду?

10. Један број требало је поделити са 53, али је он грешком помножен тим бројем.Добијени производ износи 95 506.Који је број требало добити дељењем?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ