Глаголски предикат – тест

Глаголски предикат

Резултат теста

1. Главни реченични члан који означава шта ради субјекат назива се:

2. Глаголи у приказаним реченицама имају службу:

3. У датој реченици глаголски предикат је:

4. Означи реченицу у којој је подвучен глаголски предикат.

5. Предикат који је састављен од глагола назива се ____________ предикат.
6. Службу предиката у реченици најчешће врше:

7. Ако у наведеној реченици треба подвући предикат онда треба подвући:

8. Одреди предикат у реченици: Деца се весело играју разних игара.

9. Означи тачну тврдњу.

10. Допуни реченицу одговарајућим предикатом. Мој мали брат____________.
11. Субјекту ЦВЕТ додај глаголски предикат.

12. Предикат у датој реченици је:

13. Дати су називи књижевних дела.Означи онај у којем уочаваш предикат.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ