Србија у доба Немањића – тест

Србија у доба Немањића

Резултат теста

1. Повежи појам ДИНАСТИЈА са одговарајућим значењем.

2. Српску државу Рашку основао је:

3. У ком веку је Србија постала краљевина?

4. Први српски краљ је био:

5. Прву Српску православну цркву основао је:
6. Први српски закон - Законик донео је:

7. Ко је подигао Високе Дечане?

8. Означи занимање којим су се бавили Срби у доба Немањића.

9. За време чије владавине је рударство доживело успон?

10. Шта је омогућило Србији да постане моћна Краљевина?
11. Коју титулу је имао Стефан Немања?

12. Синови Стефана Немање су:

13. У ком манастиру се замонашио Растко Немањић?

14. Под којим именом је познат Стефан Душан?

15. Ко је оснивач српске династије Немањић?
16. Посљедњи владар из династије Немањића је био:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ