Воде наших крајева

Воде наших крајева – провера знања

1. Воде сврставамо у текуће и ______воде.

2. ________ воде се крећу.

3. У текуће воде убрајамо:

4. Текуће воде имају извор и ушће?

5. Пут од извора до ушћа назива се речни _______.
6. Река која се улива у другу реку назива се________.

7. Стајаће воде теку.

8. У стајаће воде убрајамо?

9. У равничарским краевима реке теку брзо, хуче и јуре.

10. Планинске реке понекад својим током усецају ______.
11. Према настанку језера делимо на _________ и вештачка.

12. Вода у барама је бистра.

13. Вештачка језера ствара човек тако што прегради речни ток.

14. На слици видимо:

15. Река настаје спајањем више речица или две реке.
16. ________ је веће удубљење на копну испуњено водом.

17. Слика приказује:

18. На слици је приказана:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста