Стајаће и текуће воде – тест

Стајаће и текуће воде – тест

Резултат теста

1. Воде које се крећу кроз удубљења у земљишту називају се

2. У текуће воде спадају:

3. Шта је тачно?

4. Извор је место где вода избија на површину земљишта.

5. На слици видимо
6. Ушће је место где се једна вода ________ у другу.

7. Пут којим река тече, од извора до ушћа, назива се ____ реке.

8. На слици видимо

9. Земљиште које се налази са обе стране реке јесу њене ______.

10. На слици видимо
11. Планинска река - вода тече брзо и имају мању снагу.

12. На слици видимо

13. Лева обала реке је на оној страни на којој се налази твоја ______ рука, а десна обала је на страни на којој је твоја ______ рука.

14. Воде које не теку, већ само испуњавају удубљења у земљишту називају се

15. У стајаће воде спадају
16. На слици видимо

17. Језеро је ______ удубљење на земљи од баре, испуњено водом.

18. Реке се уливају у мора и океане.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ