„Свакога дана“, Драган Лукић – тест

„Свакога дана“, Драган Лукић

Резултат теста

1. Песму "Свакога дана" написао је:

2. Стих "Свакога дана кад пере руке" римује се са којим од наведених стихова:

3. Кад се догађа радња описана у песми?

4. Од колико стихова се састоји прва строфа?

5. Које се речи римују у првој строфи?
6. Шта тата ради с децом у последњој строфи?

7. Који од наведених придева описују тату из песме?

8. Означи која од наведених тврдњи је тачна:

9. С ким се још игра њихов тата?

10. Песма "Свакога дана" је :
11. У песми је заступљена:

12. У обгрљеној рими римују се:

13. Главни лик песме "Свакога дана" је:

14. Порука песме "Свакога дана" је:

15. Допуни поређење. Здрав као:
16. У којој игри уживају деца са татом?

17. Како се деца осећају у очевом присуству?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ