Нежива природа – провера знања

Нежива природа – провера знања

1. Смеша гасова од којих је за човека најзначајнији кисеоник. Повежи опис са одговарајућим појмом.

2. Корен биљке сперчава спирање земљишта.

3. Од временских прилика зависи који ће ветрови дувати.

4. Изабери тачне одговоре.

5. Ваздух који се креће називамо:
6. Остаци угинулих биљака труле, на тај начин у земљиште доспевају органске материје које доприносе плодности земљишта. Повежи опис са одговарајућим појмом.

7. Место за живот, извор енергије , задовољавање потреба за водом. Повежи опис са одговарајућим појмом.

8. За кружење воде у природи кажемо да је:

9. Температура ваздуха не зависи од осунчаности.

10. Ветар је користан јер помаже да се ваздух очисти од загађења.
11. Изабери тачну тврдњу везану за земљиште:

12. Кружење воде је непрекидан процес који се свакодневно одвија под утицајем:

13. Кошава и северац су благи и топли летњи ветрови.

14. Муња и грмљавина се не дешавају истовремено.

15. Сунце загрева воду на Земљи, вода испарава и прелази у:
16. Боја, влажност, лепљивост и плодност. Повежи опис са одговарајућим појмом.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста