Читање и писање бројева до десет хиљада – тест

Читање и писање бројева до десет хиљада

Резултат теста

1. Бројеви су представљени куглицама. Означи најјефтинији предмет.

2. Број приказан на слици правилно написан речима је:

3. Бројеви приказани на слици су:

4. Колико пута су бројеви у другом реду табеле већи од бројева у првом реду?

5. Број који се добија када на 5 стотина додаш 7 стотина је:
6. Бројеви седме хиљаде почињу од:

7. Број приказан на слици правилно написан речима је:

8. Ко држи правилно цифрама написан број две хиљаде шестсто тридесет један?

9. Најмањи четвороцифрени број је:

10. На слици је дат број у облику збира, скраћено написан то је број:
11. Означи печурку на којој је број који не припада групи.

12. Означи правилно речима написан број са слике.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ