Називи улица и тргова – тест

Називи улица и тргова

Резултат теста

1. Када се у називу улица налазе властита имена, презимена и надимци, онда се све речи у називу пишу:

2. Ако је именица УЛИЦА саставни део назива улице, а не налази се на почетку назива, пише се:

3. Означи правилно написана имена улица и тргова:

4. Означи тачно написану реченицу.

5. Правилно написана реченица је:
6. Моја бака станује крај Трга Николе Пашића. Дата реченица написана је:

7. Тачно написана реченица је:

8. Избаци уљеза.

9. Исправно написана реченица је:

10. Називи улица и тргова могу да имају реч ,,улица“ или ,,трг“ на почетку или на крају назива.
11. Означи тачно написан назив улица.

12. Ако се назив улице или трга састоји од више речи, свака реч се пише великим почетним словом.

13. Правилно написана реченица је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ