Други српски устанак – провера

Други српски устанак – провера

Резултат теста

1. Хаџи-Проданова буна је избила:

2. Други српски устанак је почео ______ године.

3. Други српски устанак је почео у ________ .

4. Ко је изабран за вођу Другог српског устанка ?

5. Други српски устанак је почео на Цвети __. априла 1815. год.
6. Добијањем хатишерифа 1830. Србија, под управом књаза Милоша Обреновића је добила право да самостално управља кнежевином/аутономију (судство, трговина, школе,  право вероисповести, манастири), да сама прикупља данак и наследно кнежевство.

7. У време владавине Милоша Обреновића Србија је била:

8. “Ево мене, ето вас – а ето и рата с Турцима”, је реченица коју је изрекао:

9. Главни град кнежевине Србије био је:

10. Србија постаје независна 1878. године, а кнез Милан Обреновић је добио титулу краља 1882. године.
11. 15. фебруара 1835. године донесен је први српски _____.

12. Где су вођене 3 најзначајније битке у Другом устанку?

13. Споразумом Милош - Мараш али паша Србија је добила

14. Милош Обреновић био је

15. Колико је Србија добила хатишерифа?
16. Шта је Србија добила 3. хатишерифом?

17. Како се зове документ којим је Милош постао наследни кнез?

18. Како се другачије назива 4. хатишериф?

19. Које године је донет Сретењски устав?

20. Сретењским уставом у Србији је укинут феудализам.
21. Сретењски устав је написао __________ Давидовић.

22. Сретењски устав представља коначни завршетак

23. Зашто је укинут Сретењски устав?

24. Турским уставом Милошева власт била је ограничена. Чиме?

25. Милошева влада се завршила
26. Милоша је наследио

27. Који град је био центар Србије за време прве Милошеве владавине?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ