Личне заменице

Личне заменице

Резултат теста

1. У реченици "Сваког дана она трчи"- лична заменица је:

2. Личне заменице за прво лице гласе:

3. Личне заменице за треће лице гласе:

4. Заменице које замењују лица називамо:

5. У реченици "Марко је фудбалер"- именицу Марко можемо да заменимо личном заменицом:
6. У реченици "Ти си ученик" - лична заменица има функцију:

7. Личне заменице у једнини су:

8. Личне заменице у множини су:

9. Личну заменицу коју користимо када се неком обраћамо са поштовањем пишемо:

10. У реченици "Маја, Сања и Ана се играју"- именице можемо да заменимо личном заменицом:
11. Личне заменице за друго лице гласе:

12. Када се неком обраћамо са поштовањем користимо личну заменицу:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ