„Најбоље задужбине“, Народна приповетка – тест

„Најбоље задужбине“, Народна приповетка

Резултат теста

1. Ко тражи савет од Светог Саве?

2. Зашто два богата човека желе да подигну задужбине?

3. Шта им Свети Сава саветује?

4. Опанци су:

5. Означи шта је на свом путовању учинио први богаташ.
6. Први богаташ је свакој цркви купио:

7. Означи шта је на свом путовању урадио млађи богаташ.

8. Колико села је млађи трговац обишао?

9. За које задужбине каже Свети Сава да су вредније од других?

10. Текст "Најбоље задужбине" је:
11. Порука ове приповетке је:

12. Означи особине Светог Саве.

13. Реч убог значи:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ