„Прва љубав“, Бранислав Нушић

„Прва љубав“, Бранислав Нушић (четврти разред)

1. Ја сам Бранислав Нушић и испричао сам вам о својој првој љубави:

2. Прва љубав Бранислава Нушића звала се:

3. Зашто се Бранислав заљубио баш у Персу:

4. Шта се писцу посебно допадало код Персе:

5. Перса је имала....
6. Где је Бранислав исказао Перси своју љубав:

7. Бранислав је својој симпатији исказивао љубав тако што је:

8. Шта је то ЛЕГИШТАР:

9. Персин отац не би волео да се Бранислав појави као Персин младожења јер...

10. Због немогуће љубави Бранислав и Перса су одлучили да....
11. Овај текст је:

12. Када неко пише о свом животу, онда се такав текст зове:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста