Јединице мере за површину

Резултат теста

1. 1ha = 10 000 m2

2. 1а = 100m2

3. 96km2=

4. 15m2 = 15dm2

5. 8dm2=
6. 7 800ha=

7. 1km2 = 1 000a

8. 1a = 1 000 m2

9. 12ha = 12 000m2

10. 1km2 = 10ha
11. 7m2 = 70 000cm2

12. 1km2 = 1 000 000m2

13. 1km2 = 100ha

14. 1m2 = 100dm2

15. 16dm2 =
16. 1m2=

17. 1km2=

18. 10 000a=

19. 1ha=

20. 500m2=
21. 1a=

22. 1km2=

23. 1km2=

24. 3m2=

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ