Врста и служба речи – четврти разред

Врста и служба речи – четврти разред

Резултат теста

1. Одреди род и број именице МРАВИ.

2. Избаци уљеза: пева, учи, ученик, трчи.

3. Шта су именице?

4. Субјекат је

5. Која реч може да буде предикат у реченици: Моја мама лепо ______________.
6. Препознај која од заданих речи није глагол : спавати, спава, спавач, успавати

7. Од глагола ПЛЕСАТИ направи именицу.

8. Главни делови реченице су?

9. Избаци уљеза : тањири, школе, пас, свеске.

10. Главни делови реченице су?
11. У ком глаголском времену је глагол САЊА?

12. Одреди предикат у реченици: Иван и Ранко играју игрицу на рачунару.

13. Који субјекат одговара реченици: ___________________ иде на рођендан.

14. Избаци уљеза : грми, муња, гром, киша.

15. Oдреди субјекат у реченици: Сутра ће Маја са мамом ићи у биоскоп.
16. Допуни реченицу одговарајућим предикатом: У аутобусу _____________ путници.

17. Одреди род и број именици ЧАША.

18. Род именице може бити

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ