Muzička kultura – test

Muzičko vaspitanje – test

Резултат теста

1. Od čega se sastoji linijski sistem(ima više tačnih odgovora)

2. Od koliko linija i od koliko praznina se sastoji linijski sistem? (ima više tačnih odgovora)

3. Koji sve takt može biti? (Ima više tačnih odgovora)

4. Šta je pijano?

5. Šta je mezzoforte
6. Kako se zove prostor u kome se pišu note, pauze, violinski ključ i drugi muzički znakovi?

7. Kako se zove prostor između 2 uspravne linije u linijskom sistemu?

8. Koje note imamo pored osmine?(Ima više tačnih odgovora)

9. Šta je sekunda volta?

10. Šta je krešendo?
11. Šta je dekrešendo?

12. Šta je forte?

13. Šta je muzika?

14. Šta je muzički ton?

15. Šta je moderato?
16. Šta je 2/4 takt?

17. Gde se zapisuju tonovi?

18. Čime se zapisuju tonovi?

19. Šta je prima volta?

20. Šta je sekunda volta?
21. Kako se zove znak na početku linijskog sistema?

22. Kako se zove nepravilni krug na noti?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ