Разноврсност екосистема – тест

Разноврсност екосистема – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Риба карактеристична за горњи ток реке је:

2. Зони високих биљака у екосистемима стајаћих вода не припада:

3. Нектону припадају:

4. Планктон чине:

5. У спрат високог дрвећа не спада:

6. У лишћарским листопадним шумама не живи:

7. У четинарским шумама живе:

8. Непожељна врста у агроекосистемима је:

9. Родентициди унуштавају:

10. Национални парк Ђердап налази се на:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ