Централна Азија

Централна Азија

1. Најизразитији морфолошки облици Централне Азије су:

2. Централна Азија је етнички _____ регија.

3. Већина становништва живи:

4. Највеће реке Централне Азије су:

5. Главни град Таџикистана је:
6. Централну Азију карактерише мала густина насељености.

7. _______ је највећа држава на свету која нема излаз на море.

8. Главни град Казахстана је:

9. _______ канал је највећи иригациони канал на свету.

10. За планинске пределе карактеристичне су:
11. Најдоминантнија религија је:

12. Две главне карактеристике Централне Азије су изолованост и _______.

13. Низије Централне Азије због изолованости имају _____ количину падавина.

14. Каква клима карактерише Централну Азију?

15. У низијским пределима заступљене су:
16. Највећа раседна планина Централне Азије је:

17. Највећа низија Централне Азије је ______ низија.

18. У западном делу Централне Азије налази се:

19. Највећа језера су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста