Централна Азија

Централна Азија

1. У низијским пределима заступљене су:

2. Главни град Казахстана је:

3. За планинске пределе карактеристичне су:

4. Највећа језера су:

5. Најдоминантнија религија је:

6. Две главне карактеристике Централне Азије су изолованост и _______.

7. Централна Азија је етнички _____ регија.

8. Најизразитији морфолошки облици Централне Азије су:

9. Каква клима карактерише Централну Азију?

10. Централну Азију карактерише мала густина насељености.

11. Највећа раседна планина Централне Азије је:

12. _______ канал је највећи иригациони канал на свету.

13. Највеће реке Централне Азије су:

14. Највећа низија Централне Азије је ______ низија.

15. Главни град Таџикистана је:

16. У западном делу Централне Азије налази се:

17. _______ је највећа држава на свету која нема излаз на море.

18. Већина становништва живи:

19. Низије Централне Азије због изолованости имају _____ количину падавина.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста