Средња Америка

Резултат теста

1. Три највеће острвске групе које чине архипелаг Средње Америке су:

2. Западноиндијска острва (Антили) раздвајају:

3. Између Западне и Источне Сијера Мадре налази се ___________ висораван.

4. Попокатепетл и Оризаба су:

5. Средња Америка је област која је позната по вулканској активности и честим земљотресима.
6. Рељеф Средње Америке је претежно:

7. Клима Средње Америке се налази у тропском и ___________ климатском подручју.

8. Најповољнији животни услови су на надморској висини од 2000-3000m надморске висине, то је област која се назива:

9. Климу Средње Америке одликују чести:

10. Највећа река Средње Америке је:
11. Манагва и Никарагва су највећа __________ Средње Америке.

12. Изабери тачну тврдњу:

13. У највећем броју држава Средње Америке званични језик је:

14. Највећи град Средње Америке, уједно и један од највећих градова на свету је:

15. ___________ индустрија је најзаступљенија у Средњој Америци.
16. Највећа острвска држава Средње Америке је _______.

17. Биљка која је једна од посебних одлика пољопривреде Мексика је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ