Покосовски циклус песама: Болани Дојчин – тест

Покосовски циклус песама: Болани Дојчин – тест

Стилске фигуре – тест

Творба речи – тест

Зависне реченице: поредбене или начинске – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Болани Дојчин је један од заштитника града:

2. Којем књижевном роду припада песма "Болани Дојчин":

3. Болани Дојчин је:

4. Болани Дојчин је боловао ________ година; ова стилска фигура се назива ___________:

5. Противник Дојчина је:
6. Који део намета Арапина најтеже погађа Солуњане:

7. У Дојчиновом дому живе љуба и сестра - како се оне зову:

8. Шта значи турцизам АЏАМИЈА:

9. Како се у песми зове Дојчинов побратим:

10. Које је занимање Дојчиновог побратима:
11. ВЕРЕСИЈА је:

12. "Она плану како ватра жива" - ова стилска фигура се назива:

13. Зашто Анђелија проклиње Дојчиновог побратима:

14. Болесног јунака за борбу опрема:

15. Када је црни Арапин препознао да га на мегдан изазива славни Дојчин, он:
16. Ко је Дојчинов помагач у борби:

17. Којим се оружјем боре Дојчин и Усо:

18. Како је Дојчин казнио Арапина:

19. Објасни Дојчинов поступак према побратиму:

20. И Арапина и побратима Дојчин кажњава тако што им вади очи - како би се могао оправдати овај суров поступак:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста